Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Brisanje poverljivih podataka sa računarskih medija

BIS Recilažni centar specijazovan je za pouzdano i trajno brisanje podataka sa hard diskova i ostalih medija. Sama aktivnost se sprovodi u posebno izgrađenim, izolovanim i opremljenim prostorijama sa restriktivnim uslovima pristupa samo autorizovanom stručnom personalu koje se angazovano na konkretnim poslovima trajnog brisanja podataka. Operacija brisanja podataka se izvodi specijalnim licencnim softverom, koje koriste takođe i US Department of Defense, Hewlet Packard, HP/COMPAQ, IBM , Lockheed Martin ...

Klijentima kojima je potrebno iz bezbedonosnih i sigurnosnih razloga, vršimo uslugu nepovratnog i trajnog brisanja podataka sa svih diskova i medija. Ovim osiguravamo naše klijente da privatni i poverljivi podaci više ni na koji način ne mogu biti oporavljeni sa diskova.

Nakon operacije trajnog brisanja podataka na zahtev klijenta izdajemo Sertifikat o trajnom brisanju podataka kao i bezbednoj manipulacijom sa hard diskom i podacima klijenta.