Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Niko nije dovoljno dobar da bi uspeo sam

Sa težnjom da Vaše životne vrednosti i poslovne vrednosti naše kompanije idu u istom smeru, ulažemo energiju u ostvarenje produktivne saradnje, na obostrano zadovoljstvo.

Projekti  kompanije tokom predhodnih godina ne bi imali tako obiman efekat da nismo ujedno radili na uključivanju i povezivanju sa najrazličitijim organizacijama širom Srbije.Od ideje do realizacije, sarađujemo sa domaćim i stranim kompanijama, institutima, privrednim komorama, raznim udruženjima, državnim ustanovama, NVO sektorom, medijima i pojedincima. Na ovaj način, omogućeno je da poruka o očuvanju zajednice, prirodnih dobara, dobroj poslovnoj praksi i neophodnosti reciklaže, bude preneta najširoj javnosti. 

 

:Zeleni medijski partner:

Press Green

Trag.rs

Očistimo Srbiju