Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Procedura reciklaže elektronskog i električnog otpada i fluorescentnih cevi

Procedura preuzimanja otpada za pravna lica:


  • Kontaktirajte nas, i pošaljite nam spisak opreme za reciklažu
  • Evidentiraćemo Vaš zahtev za preuzimanje,
  • 48h pre preuzimanje otpada popunjava se Dokument o kretanju opasnog otpada na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine ( www.sepa.gov.rs ),
  • Dokument o kretanju opasnog otpada se štampa u 5 primeraka, potpisuje i overava svaki učesnik kretanja otpada,
  • Svaki učestik kretanja otpada zadržava po jedan primerak, jedan primerak zadržava prevoznik otpada, jedan primerak šaljemo Ministarstvu i jedan primerak autonomnoj pokrajini.


Sva dokumenta za popunjavanje, naše identifikacione podatke, kao i potrebne zakone i uredne možete videti, klikom ovde.