Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Kako da recikliram svoj električni i elektronski otpad?

Pravna lica Fizička lica

 

 

Gde trenutno imamo postavljene kontejnere po Srbiji?


Usled nepostojanja organizovane sakupljačke mreže od strane države, građani su prinuđeni da svoj EE otpad odlože zajedno sa komunlanim otpadom. Svesni opasnosti takve prakse po životnu sredinu, ulažemo izuzetan napor da kroz niz akcija u gradovima Srbije postavimo specijalni kontejner, kojim dajemo šansu građanima da predaju svoj EE otpad na reciklažu i tako doprinesu održivom razvoju. 

Stanovnici Beograda mogu svoj otpad da odnesu na naše otkupno mesto u ulici Vjekoslava Kovača 11, SC Olimp.

Stanovnici Pančeva svoj EE otpad, kao i sve vrste sijalica, mogu odložiti u kontejner u svom gradu, na adresi Maksima Gorkog 2 ili da pozivom na 013/618-064 i zakažu preuzimanje.