Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Kompanijske vesti

22. MAJ - Svetski dan zaštite biodiverziteta

17 May 2016

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 22. maj za Dan zaštite biodiverziteta u cilju podizanja svesti građana i povećanja razumevanja značaja njegovog očuvanja i održivog korišćenja. 

 

Biodiverzitet kako u prošlosti tako i danas je pod velikim pritiskom različitih faktora ugrožavanja. Mnoge biološke vrste su ugrožene u većem ili manjem stepenu, na pragu su nestajanja ili su čak neke i zauvek izgubljene. 

Usvajanjem Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, na samitu UN o zaštiti životne sredine i održivom razvoju (Rio de Žaneiro, 1992. godine), ostvaren je opšti konsenzus da je biodiverzitet, koji nam obezbeđuje ne samo materijalna bogatstva, već i duhovno zdravlje, temelj zdrave životne sredine i održivog razvoja. Takođe je dogovoreno da zaštita i održivo korišćenje biodiverziteta treba da bude briga celog čovečanstva na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou, naročito u borbi protiv siromaštva. 

Teritorija Srbije pripada jednom od najznačajnijih centara biodiverziteta u Evropi, sa brojnim specifičnim ekosistemima u okviru kojih je zastupljena flora i fauna sa velikim brojem vrsta od međunarodnog značaja. Srbija poseduje bogat genofond divljih i gajenih biljnih i životinjskih vrsta i varijeteta, koji predstavljaju nezamenljive resurse za razvoj mnogih privrednih grana, kao što su pre svega: poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, turizam i dr. 

U Ministarstvu zaštite životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije, u saradnji sa naučnim i stručnim institucijama, razvijeno je više značajnih projekata radi uspostavljanja nacionalnih mehanizama zaštite biodiverziteta u Srbiji. Ovi projekti su u funkciji sprovođenja nacionalne politike zaštite i održivog korišćenja biodiverziteta, implementacije međunarodnih sporazuma i izrade novog Zakona o zaštiti prirode, usaglašenog sa savremenim međunarodnim normama i standardima. 
Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark