Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Marketing usmeren na plemenitiji cilj

Naš kreativni tim može Vam pomoći pri promovisanju zajedničkih ekoloških akcija, učestvovanju u projektima edukacije ili donacija uz medijsku pažnju. Kroz saradnju sa nama, dajte pozitivan primer drugima.

 

Sektor za marketing i komunikacije

Telefon: +381 13 617 111

Fax:   +381 13 617 980

E Mail: maja.glisovic@bisreciklaza.rs