Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Kompanijske vesti

Godišnja skupština Globalnog dogovora UN u Srbiji

12 Dec 2015

Godišnja skupština članica Globalnog dogovora u Srbiji jednom godišnje okuplja celokupno članstvo , predstavnike sva tri sektora:  javnog, privatnog i civilnog, a koji su svoje poslovne aktivnosti uskladili sa deset univerzalnih principa društveno odgovornog poslovanja iz oblasti zaštite ljudskih prava, radnih prava, zaštite životne sredine i borbe potiv korupcije. Mreža trenutno broji 100 članica.

 

Godišnja skupština Globalnog dogovora u Srbiji, Božić i sinovi

U govoru dobrodošlice, Irenana Vojačkova Sollorano, stalni koordinator UN u Srbiji pohvalila je dosadašnji rad GD u Srbiji i obećala da će nastaviti da pruža podršku i u narednoj godini, a isto je u video poruci učinio i direktor lokalnih mreža Globalnog dogovora - Walid Nagi.

Godišnja skupština Globalnog dogovora u Srbiji, Božić i sinovi

U Izveštaju o radu za 2015. godinu koji je predstavila Marijana Pavlović, Predsednica UO Globalnog dogovora u Srbiji, moglo se čuti da je ova mreža u protekloj godini održala sedam sastanaka i učestvovala u realizaciji više od deset aktivnosti i dogadjaja. Pored toga, Globalni dogovor u Srbiji je podržavao događaje svojih članica, kao i aktivnosti drugih organizacija čije su aktivnosti u skladu sa deset principa Globalnog dogovora. Kako je najavila predsednica UO GD u Srbiji, u 2016. godini Upravni odbor će nastojati da usmerava rad Globalnog dogovora uz stvaranje uslova za unapređenje rada mreže. Osnovni pokretač svih aktivnosti biće podrška članicama u implementaciji deset principa Globalnog dogovora. Upravni odbor će posebno raditi na:

- Promociji deset principa Globalnog dogovora i promociji nove Radne grupe - Ciljevi održivog  razvoja;

- Proširenju članstva (naročito iz sektora MSP);

- Podršci aktivnijem učešću pojedinačnih članica;

- Organizovanju tematskih seminara i radionica, a u cilju razmene primera dobre prakse i promocije Izveštaja o napretku i Izveštaja o angažovanju;

- Pružanju podrške radu postojećih radnih grupa;

- Pružanju podrške članicama u izradi Izveštaja o napretku i Izveštaja o angažovanju;

- Organizovanju godišnje konferencije svih članica mreže na temu - Društveno odgovorno poslovanje u regionu, maja 2016.;

- Učešće u projektu AmChamps u saradnji sa Američkom privrednom komorom;

- Inicijativa za poboljšanje regulative u vezi poreskih olakšica za donacije.

Nakon formalnog usvajanja  godišnjeg izveštaja i plana rada mreže organizovana je panel diskusija posvećena novim Milenijumskim ciljevima Ciljevima održivog razvoja, koji su u septembru 2015. godine usvojeni na Generalnoj skupštini UN u Njujorku. Učesnici panela dali su svoje viđenje načina za doprinos ostvarenju postavljenih ciljeva, koji će biti na razvojnoj agendi svih zemalja sveta narednih petnaest godina. Na ovu temu govorili su Vesna Mraković Jovanović (SOS Dečija sela Srbija), Kristina Cvejanov (Greentech Novi Sad), Neven Marinović (Forum za odgovorno poslovanje) i Jovan Protić (Međunarodna organizacija rada).

 Godišnja skupština Globalnog dogovora u Srbiji, Božić i sinovi 

Godišnja skupština Globalnog dogovora u Srbiji, Božić i sinovi 

Godišnja skupština Globalnog dogovora u Srbiji, Božić i sinovi 

Godišnja skupština Globalnog dogovora u Srbiji, Božić i sinovi 

Godišnja skupština Globalnog dogovora u Srbiji, Božić i sinovi 

Godišnja skupština Globalnog dogovora u Srbiji, Božić i sinovi

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark