Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Kompanijske vesti

Božić i sinovi na Ecofair 2015

20 Oct 2015

Na 12. Međunarodnom sajmu zaštite životne sredine – EcoFair, koji je održan od 14. do 16. oktobra pod kupolom hale 1 Beogradskog sajma, kompanija Božić i sinovi zajednički je nastupila sa svojim novim partnerom, italijanskom kompanijom FOR REC.

Bozic i sinovi, Ecofair 2015

U okviru svog štanda, predstavili su savremeno postrojenje za tretman i reciklažu rashladnih uređaja, koje je italijanski FOR REC projektovao prema zahtevima Reciklažnog centra Božić i sinovi.

Reč je o postrojenju za tretman rashladnih uređaja u kome se odvija ciklus obrade koji je u mogućnosti da tretira i zbrine ovu vrstu opasnog otpada garantujući preciznu selekciju svih materijala, a bez ikakvog uticaja na životnu sredinu.

Proces predviđa da se pre automatskog i mašinskog tretmana iz rashladnih uređaja izdvoje, odnosno uklone, ulja i gasovi iz sistema rashladnih uređaja.

Bozic i sinovi, Ecofair 2015

Tretman se nastavlja rezanjem i usitnjavanjem do neophodne veličine, kako bi nakon toga sistem separatora (magneti, filteri...) mogao precizno da razdvoji sve materijale od kojih se tretirani uređaj sastoji.

Bozic i sinovi, Ecofair 2015

Postrojenje je zatvoren kontejnerski sistem koji uz pomoć azota i negativnog pritiska inertizuje sve praškaste materije, CFC (hlorofluoreugljovodonici) i pentane.

Bozic i sinovi, Ecofair 2015

Kapaciteti tretiranja u novom postrojenju Reciklažnog centra Božić i sinovi biće 40-50 rashladnih uređaja na sat, što čini oko 10.000 tona na godišnjem nivou. Ovo postrojenje ima mogućnost nadogradnje, što bi omogućilo i tretman drugih vrsta opasnog električnog i elektronskog otpada.

U svom predstavljanju, kompanija Božić i sinovi podsetila je posetioce Ecofair-a i na tehnologije koje već primenjuje u reciklaži, kao i na postrojenje Balcan, za totalnu reciklažu svih vrsta sijalica, zahvaljujući kojem je i dalje jedini reciklažni centar u regionu koji je ovlašćen za tretman ove vrste opasnog otpada, a sve sa ciljem unapređenja kvaliteta životne sredine.

Bozic i sinovi, Ecofair 2015

Bozic i sinovi, Ecofair 2015 

Bozic i sinovi, Ecofair 2015 

Bozic i sinovi, Ecofair 2015

Bozic i sinovi, Ecofair 2015

Bozic i sinovi, Ecofair 2015 

Bozic i sinovi, Ecofair 2015 

Bozic i sinovi i For Rec

Sa italijanskim partnerima - Uspešan završetak sajma 

Pod pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine održan je ne samo Ecofair, već i Sajam Energetike, a njihov zajednički slogan bio je „Nova energija“. Sajam Ecofair i ovoga puta pre svega je bio posvećen sistemima i mehanizmima zaštite životne sredine, sa posebnim akcentom na „zelenoj ekonomiji“, industriji reciklaže i upravljanju otpadom.

 

 

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark