Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Kompanijske vesti

Srbija zaokružuje proces reciklaže

25 Sep 2015

"Božić i sinovi" grade novo postrojenje za kompletan tretman EEO

 Vrednost radova 7 mil EUR

Kompanija "Božić i sinovi" donela je odluku o kupovini postrojenja i izgradnji novog objekta-fabrike za reciklažu koja će koristiti trenutno najbolju dostupnu tehnologiju (BAT) za reciklažu električnih i elektronskih (EE) uređaja. Novo postrojenje biće locirano pored već postojećeg reciklažnog kompleksa u Pančevu u kojem "Božić i sinovi" nepunih deset godina obavljaju istu delatnost. Investitor očekuje brzo rešavanje manjih administrativnih problema, kako bi što pre počela realizacija svih planova u vezi sa novim postrojenjem.

FORREC & Božić i sinovi

Kada ono bude počelo da radi, Reciklažni centar "Božić i sinovi" biće osposobljen za kvalitetan tretman gotovo svih razreda EE otpada, i to po aktuelnim evropskim direktivama.

Postrojenje za tretman rashladnih uređaja kupljeno je od ugledne italijanske firme FORREC koja deo svoje opreme proizvodi i u našoj zemlji, što predstavlja posebnu pogodnost jer je zahvaljujući blizini moguće brže i jeftinije servisiranje kada je to potrebno. Osnovna operacija u novom postrojenju podrazumevaće rezanje - srediranje otpada na granulate koje sistem separatora može da razdvaja bez štetnog uticaja na životnu sredinu. Postoji ideja da se materijali koji su danas balast koriste kao energetsko gorivo i kao punioci građevinskog materijala, a u vezi sa tim vode se pregovori sa potencijalnim partnerima.

Kako bi postigli veći stepen tretmana, "Božić i sinovi" su ove godine investirali i u kupovinu mašine za reciklažu katodnih cevi - CRT monitora. U planu je kupovina još nekoliko istih mašina za nekoliko gradova u Srbiji, a sve sa ciljem da bude smanjen trošak transporta, ali i rizik transporta ove vrste otpada.

Višemilionska investicija

Kada sve bude kompletirano, ukupna investicija u novu fabriku dostići će sedam miliona evra.

Ako se ispune svi preduslovi i planovi, količina tretiranog otpada u kompaniji "Božić i sinovi" u narednoj godini mogla bi da bude više od 5-6.000 tona, a broj zaposlenih da poraste i do 200 u samoj kompaniji i da se indirektno kroz sakupljačku mrežu uposli još 200 novih sakupljača.

Jovica Božić, Nikola Egić

- Ako je suditi po rečima premijera Srbije "svako ko zaposli jednog radnika je heroj", proizilazi da smo mi 200 puta heroji i najveća grinfild investicija u južnom Banatu u poslednjoj deceniji - kaže za "eKapiju" Jovica Božić, vlasnik kompanije "Božić i sinovi".

Direktor kompanije Nikola Egić dodaje da bi, uz dobru organizaciju i raspodelu resursa, ovaj reciklažni centar mogao u narednim godinama da tretira i 13 hiljada tona godišnje, za kolko i ima dozvolu, pa čak i više.

- Reciklaža je trenutno jedina industrijska grana koja pokazuje veliki rast i potencijal za zapošljavanje, a biti sakupljač EE otpada je najbolji "start up" biznis i zahteva najmanju investiciju – smatra naš sagovornik i poziva sve zainteresovane na saradnju.

Jovica Božić ističe da Srbija ima dovoljno prerađivačkih kapaciteta sa kojima može da ispuni ciljeve koje je Evropska unija stavila pred nas, ali da treba raditi na razvijanju sakupljačke mreže.

Novi projekti

- I pored volje i želje lokalnih pančevačkih vlasti da novo postrojenje što pre krene da radi, i podrške koja ne izostaje, veliki broj propisa i zakona nas usporava - kaže Božić i objašnjava da su brojna planska dokumenta tek u procesu izrade.

- Veliki deo obaveza, pa i finansiranje planske dokumentacije smo preuzeli na sebe kako bismo ubrzali ovaj proces.

Novim investicijama ovde nije kraj, jer "Božić i sinovi" imaju u planu i nova ulaganja. Trenutno rade na projektu reciklaže katalizatora, kao i na projektu valorizacije različitih materijala iz otpada.

- Pomenuti projekat valorizacije omogućio bi da dobar deo frakcija koje se dobijaju tretmanom otpada koji se danas izvoze, nakon ovakvog tretmana ostanu u Srbiji i budu ovde iskorišćeni kao sirovine. Problem gradnje objekata za potrebe reciklaže, međutim, je evidentan - planska dokumenta nisu usaglašena sa zakonom koji uređuju oblast zaštite životne sredine. Prijatno iznenađenje bi bilo da nas neka lokalna samouprava pozove i ponudi svoju lokaciju sa čistom planskom dokumentacijom i lokacijom za reciklažu i tretman otpada, a da ne kažem da nas neko iz Ministarstva privrede ili zaštite životne sredine pozove i ponudi pomoć i rešenje oko ubrzanja i smanjena birokratskih procesa koji definitivno usporavaju razvoj zelene industrije.

Potrebni još bolji uslovi za investiranje

Kao čovek iz engleske dijaspore, Božić tvrdi da bi i drugi iz dijaspore uložili značajna sredstva u srpsku privredu jer su se investicioni uslovi značajno promenili na bolje, naročito u delu makroekenomskog aspekta, iako se, kako kaže, stiče utisak da lokalne vlasti još ne mogu ili ne žele da adekvatno prate novi, dinamičan program Vlade, i birokratskim preprekama usporavaju i otežavaju brži proces realizacije konkretnih investicionih projekata kao što je ovaj.

U kompaniji "Božić i sinovi" pažnju skreću i na veliki problem i rizik u svakodnevnom radu firmi koje tretiraju otpad (čiji tretman košta više nego komercijalna vrednost frakcija koje se tretmanom dobiju) - nepredvidivo poslovanje, koje je posledica neredovnih isplata nadoknade troškova tretmana, odnosno podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne EE opreme. "Božić i sinovi" očekuju da će usvajanjem novog zakona o zaštiti životne sredine i zakona o upravljanju otpadom i formiranjem Zelenog fonda ti problemi biti prevaziđeni.

- Bez obzira na tromost sistema i neuređenu i neusaglašenu zakonsku regulativu sa planskim dokumentima, Srbija je dobra zemlja za ulaganje iz samo jednog razloga – zato što ovde još ne postoji prava i zdrava konkurencija. Tržište je otvoreno i mesta ima za sve investitore - zaključuje Božić.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark