Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Kompanijske vesti

GREEN ROUND TABLE 2012 - NACIONALNI PARK TARA, SRBIJA

04 Jun 2012

 ZAKLJUČCI KONFERENCIJE

 

GREEN ROUND TABLE 2012, druga međunarodna konferencija u organizaciji SEEFED.eu, SOUTH EAST EUROPEAN FEDERATION OF CITIES AND REGIONS, okupila je preko 120 učesnika iz 6 zemalja ovog dela Evrope.

Učesnici  objavljuju da je konferencija uspela , da je dinamičnim sadržajem u dobroj atmosferi dijaloga, približila javne politike u životnoj sredini, otkrila razlike i dobre prakse, utemeljila viziju i agendu da su evropske vrednosti u životnoj sredini prilično implementirane u nacionalnim politikama i da postoji snažna volja da se ide napred u potpunom prihvatanju evropske politike  sa nacionalnim  ekoloskim subjektivitetom.

Ucesnicima konferencije prezentiran je kvalitetan sadržaj iz nacionalnih politika, lokalnih  problema, civilnih misija, uspešnih kompanija i ekoloških kampanja, evropskih iskustava kako se ponašati  na putu ekoloških integracija i kako postati uspešan u punom privlačenju novca evropskih fondova.

Učesnici konferencije su saglasni da se  kontrolisanom saradnjom moraju stalno jačati institucionalne veze nacionalnih i lokalnih administracija, sadejstvom obezbediti novi finansijski resurs za lokal, kako bi se uspešno , sprovele obaveze iz zakona i time kvalitetno upravljalo i gazdovalo životnim prostorom, kao bi se podizao kvalitet života građana i ekološka bezbednost regiona.

Učesnici konferencije su podržali sve inicijative koje doprinose regionalnom jačanju veza, izradi programa prekogranične saradnje i kretanja otpada u regionu, kako bi se uspešno koristili resursi za tretman posebno opasnog otpada.

Zeleni biznis i zeleni rast , sa zelenim radnim mestima je  prepoznat kao nova razvojna šansa kriznih ekonomija i održivog rasta koji je socijalno odgovoran prema ugroženim grupama.

Konferencija će nastaviti da promoviše nova znanja i transfer tehnologija, kako bi se modernizacijom nacionalnih ekonomija , štedeli prirodni neobnovljivi resursi a ekonomije učinile energetski efikasnom.

SEEFED će nastaviti da podstiče saradnju među učesnicima konferencije i da na izabranim radionicama u bliskoj budućnosti, obuči lokalne timove kako da pripreme administraciju i lokalne resurse da koriste sredstva fondova i uspešno rešavaju krupne infrastrukturne projekte u komunalnoj infrastrukturi (otpad, otpadne vode, pijaća voda, mulj)

Učesnici konferencije su pozvali civilni sektor da vredno nastavi aktivnosti na podizanju svesti i promeni navika u ponašanju stanovništva i dotupnosti informacija od interesa za kvalitet i bezbednost životne sredine.

SEEFED će nastaviti da pruža institucionalnu podršku na lobiranju i dobrom pozicioniranju projekata koje „proizvode“ lokalni  i nacionalni timovi kako bi novac transparentno i uspešno dolazio u lokalnu sredinu i koristio građanima.
Učesnici konferncije se zahvaljuju Nacionalnom parku Tara na pruženoj logistici za uspešan rad, Privrednoj komori  Srbije, sponzorim i pojedincima koji su uložili vreme da sve ovo uspe i traje.

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark